Piece wielogabarytowe liniowe

Piece indukcyjne liniowe w zastosowaniach lakierniczych i antykorozyjnych stanowią niezwykle skuteczne narzędzie w procesie obróbki profili stalowych. Ich głównym celem jest stworzenie idealnych warunków do aplikacji powłok lakierniczych oraz zapewnienie skutecznego zabezpieczenia przed korozją.

 

Piece indukcyjne wielkogabarytowe w zastosowaniu lakierniczym

 

Innowacyjność projektu

Szczegółowe uzasadnienie rodzaju innowacyjności projektu (produktowa lub procesowa).

W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych zostanie wytworzony innowacyjny produkt, pozwalający na wygrzewanie, a następnie pokrywanie medium lakierniczym wybranych profili metalowych w różnych kształtach. Innowacyjny produkt będzie oferowany jako alternatywne i korzystniejsze rozwiązanie dla dotychczas stosowanych technologii w przedsiębiorstwach zajmujących się procesami szeroko rozumianego wygrzewania oraz lakierowania wzdłużnych elementów metalowych ze wskazaniem na aluminium.

W finalnym prototypie zostanie zastosowanych wiele innowacyjnych rozwiązań w porównaniu do tradycyjnie stosowanych metod. Zastosowane rozwiązania są chronione patentami lub wzorami użytkowymi.

 

Czyste technologie energetyczne

Istotą innowacji projektowanej linii lakierniczej jest zastosowanie technologii grzejnictwa indukcyjnego (w miejscu konwencjonalnych systemów grzewczych). Technologia indukcyjna należy do najczystszych technik energotermicznych, zapewniającą zerową emisyjność zanieczyszczeń i całkowity brak emisji CO2. Technologię indukcyjną zaliczamy do technologii ekologicznych ze względu na fakt, że zapewnia maksymalne możliwe sprzężenie energetyczne pomiędzy elementem nagrzewanym, a źródłem energii zapewniając najwyższą sprawność procesu (oszczędność energii).
Tworzona linia lakiernicza będzie spójnym systemem zaopatrzonym w pełny monitoring procesowy. Zespół czujników pozycji i konta obiektu (profilu) zapewni w połączeniu ze stworzonym, unikalnym algorytmem sterownika PLC integralne sterowanie procesami transportu profilu, natrysku i wygrzewania indukcyjnego. Wewnętrzna, zaawansowana inteligencja systemu zapewni sterowanie i przetwarzanie obrazu kamer termowizyjnych zintegrowanych z systemem. Wielopunktowa analiza obrazu termicznego pozwoli zarówno na optymalizację procesu pokrywania powłoką lakierniczą, jak i umożliwi jego zdalną weryfikację (na ekranie komputera) bez konieczności narażania operatora na kontakt ze środowiskiem lakierniczym.

 

Opis

 

Ów innowacyjny produkt, pozwalający na wygrzewanie, a następnie pokrywanie medium lakierniczym wybranych profili metalowych w różnych kształtach. Innowacyjny produkt będzie alternatywną i korzystniejszym rozwiązaniem dla dotychczas stosowanych przez firmę technologii szeroko rozumianego wygrzewania oraz lakierowania wzdłużnych elementów metalowych (u podwykonawców).

 

Zalety

  • niska energochłonność — ze względu na wykorzystywaną technologię indukcyjnego wygrzewania obiektów lakierniczych, 90% wygenerowanego ciepła przekazywane jest do wsad (w technologii wykorzystywanej w istniejących na rynku urządzeniach tylko 10-15% energii zostaje efektywnie wykorzystane)
  • idealne odwzorowanie faktury i wysoka jakość mechaniczna powłoki – odporność na ścieranie, lepsze przyleganie, mniejsza zdolność do odpryskiwania
  • korzystny wpływ na środowisko naturalne — redukcja emisji szkodliwych substancji oraz ograniczenie
  • zdecydowanie bardziej efektywne wykorzystanie energii elektrycznej oraz cieplnej