Piece wielogabarytowe na ramieniu

Piece na ramieniu robota lub ramieniu żurawia do lakierowania lub pokryć antykorozyjnych dużych obiektów trójwymiarowych stanowią innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie przemysłowej obróbki powierzchni. Wykorzystując zaawansowane technologie, te mobilne piece indukcyjne przynoszą liczne korzyści w kontekście efektywności, precyzji oraz optymalnego wykorzystania zasobów.

 

 

Konstrukcja i montaż manualnej linii (malowanie skomplikowanych elementów wielkogabarytowych)


W koncepcji technologii malowania z ramieniem, proces malowania z wygrzewaniem będzie przebiegał przy wykorzystaniu urządzenia z wysięgnikiem i pulpitem sterowniczym. W tej koncepcji ten element technologii służy do wygrzewania elementów wielkogabarytowych o nietypowych kształtach lub już przygotowanych. Wizualizacja urządzenia – poniżej rys. 1a, rys. 1b, rys. 2, rys. 3

Ogólny widok na stanowisko przedstawiono na Rys. 1Rys. 1a  Rycina poglądowa przedstawiająca koncepcję pracy z samobieżnym stanowiskiem zawierająca wózek napędzany z podnośnikiem, operatora oraz przedmiot nagrzewanyRys. 1b  Rycina poglądowa przedstawiająca koncepcję pracy z samobieżnym stanowiskiem zawierająca wózek napędzany z podnośnikiem, operatora oraz przedmiot nagrzewany

Koncepcja samobieżnego stanowiska do wygrzewania metodami indukcji elektromagnetycznej sprzężonego z ramieniem wykonawczym z pełnym manualnym sterowaniem kontrolowanym przez kamery termowizyjne demonstrujące rozkład temperatury w elemencie jest całkowicie nowatorskim pomysłem niestosowanym dotychczas w lakiernictwie.Rys. 2  Koncepcja przedstawiająca samobieżne stanowisko indukcyjneRys. 3 – Panel operatorski wraz z manualnie sterowanym blokiem odpowiedzialnym za sprzężenie elektromagnetyczne i wizualizację transportu ciepła umożliwia operatorowi „malowanie ciepłem” w sposób ciągły obserwując w 2 zakresach średnic kątowych pole temperatury za pomocą przemysłowych kamer termowizyjnych IR.